Nettisivuja päivitetään
Nettisivuja on päivitetty ja tullaan jatkossa päivittämään myös leirin aikana.

26.5. Olé-kartalla koulutukseen osallistujien nimilista päivitetty, leiriorganisaation yhteystiedot lisätty.

26.05.2008 klo 10:59